Obchodní podmínky

 

Cena kurzů (platí od 1.1.2020 do 31.12.2020) a platební podmínky:

Cena individuálních kurzů je od 4000 Kč/osoba/6 hodin, v závislosti od typu kurzu.

 

Veškeré platby, nebude li dohodnuto jinak, budou učiněny bezhotovostním převodem na účet č. 1020718014/3030 s přidělenou identifikací platby. Platba je považovaná za přijatou dnem připsání částky na účet.

 

Rezervace termínu kurzu:

Závazná rezervace kurzu je platná až po jejím úplném zaplacení.

Individuálně lze domluvit rezervaci místa na kurzu po zaplacení zálohy nižší než je cena kurzu, v případě tohoto požadavku nás prosím kontaktujte.

 

Storno podmínky:
Stornovat rezervaci s vrácením uhrazené ceny lze pouze písemně. V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.

 

Storno poplatky:
Storno poplatek při zrušení účasti na kurzu číní 50% z сeny kurzu. V případě, že ke zrušení účasti dojde v době kratší než 7 dní před konáním kurzu, storno poplatek činí 100% z ceny kurzu.

 

Po individuální domluvě zákazník může za sebe poslat náhradu.

 

Zrušení kurzu:
Vyhrazujeme si právo zrušit konání kurzu v těchto případech:

  1. kurz není obsazen minimálním počtem účastníků a není možné dohodnout náhradní termín kurzu;

  2. naši lektoři nejsou schopni z důvodu nemoci či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu a není možné dohodnout náhradní termín kurzu.

 

V obou případech budou zákazníky zaplacené částky v plné výši vráceny.

 

Ostatní podmínky:


Vyhrazujeme si právo měnit obsah a délku kurzu podle aktuální situace (zejména přizpůsobení obsahu kurzu schopnostem a tempu práce účastníků).